OBVESTILO

 
 
 
 
 
 

Košarica

 

0

Košarica je prazna.

 
 

Natečaj Coolhouse BBQ mojster

Natečaj Coolhouse BBQ mojster

23.03.2022

Za vas imam en super izziv oz. natečaj. Na Instagramu objavi fotografijo peke mesa na žaru, označi @coolhouse_ljubljana in uporabi ključnik oz. hashtag #coolhousebbq in se poteguj za vrednostni bon v višini 100,00€ za nakup v eni izmed naših trgovin. Zmagovalca bo določila strokovna komisija in sicer med tremi fotografijami, ki bodo prejele največ všečkov. Natečaj poteka od danes do 12.4.2022 do 20.ure.

 

Na našem Instagram profilu @coolhouse_ljubljana ob otvoritvi žar sezone poteka nagradni natečaj za najboljšo fotko peke na žaru.

1. Organizator
Ta pravila določajo način prirejanja nagradnega natečaja Coolhouse BBQ mojster oz. »#coolhousebbq« (v nadaljevanju: nagradni natečaj), ki ga organizira FIN-TUN d.o.o., Perovo 55, 1290 Grosuplje, matična št.: 3452565000 (v nadaljevanju: organizator)

Ta nagradni natečaj ni na noben način povezan z Instagramom. Instagram ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj tega nagradnega natečaja. Instagram je izvzet iz vseh možnih odškodninskih zahtevkov ali drugih zahtevkov udeležencev nagradnega natečaja. Vsi podatki in informacije bodo posredovani organizatorju, nikoli Instagramu. Za vsa vprašanja v zvezi z natečajem se obrnite na e-poštni naslov klemen@coolhouse.si.

2. Čas trajanja in namen nagradnega natečaja
Namen nagradnega natečaja je promocija blagovne znamke Coolhouse v sklopu izvajanja trženjskega komuniciranja na področju Republike Slovenije. Nagradni natečaj poteka preko Instagram profila @coolhouse_ljubljana (v nadaljevanju: Coolhouse Instagram profil). Natečaj bo potekal v obdobju od 23.03. 2022 ob 00:00 do vključno 12.04.2022 ob 20:00.

3. Soglasje
S sodelovanjem v nagradnem natečaju, tj. z objavo fotografije na udeleženčevem Instagram storyju z oznako Coolhouse Instagram profila @coolhouse_ljubljana in ključnikom #coolhousebbq, se šteje, da posamezni udeleženec v celoti sprejema vse tukaj navedene splošne pogoje in pravila natečaja. Vsak udeleženec se lahko z njimi seznani pred udeležbo na povezavi https://www.argeta.com/splosni-pogoji-sodelovanja-in-pravila-nagradnega-natecaja-spreadsummervibes-z-argeto-5-7-2021/

4. Udeleženci
Udeleženci nagradnega natečaja so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Sloveniji. Udeleženci morajo imeti svoj Instagram profil, ki je javno odprt in omogoča ponovno objavo Instagram storyjev. V natečaju ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju oziroma povezanih družbah organizatorja, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja.

5. Nagradni sklad
Nagrada je vrednostni bon v višini 100,00€, ki ga nagrajenec lahko izkoristi v fizični trgovini Šiška ali Vič. Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

6. Nagradni natečaj
Natečaj bo potekal tako, da bo organizator z objavami in oglasi prek svojega Instagram profila uporabnike pozival, naj v svojem Instagram feedu objavijo fotografijo peke mesa na žaru. Udeleženci bodo imeli čas za objavo svojih fotografij do vključno 12.04.2021 20:00.

Posamezni sodelujoči se z objavo svoje fotografije na Instagram profilu (z oznako Coolhouse Instagram profila in ključnika #coolhousebbq) in tako sodelovanju v nagradnem natečaju zavezuje, da je fotografija njegovo avtorsko delo in na organizatorja prenaša vse materialne avtorske pravice brez časovne in teritorialne omejitve. Organizatorju natečaja dovoljuje uporabo fotografije za namen izvedbe natečaja in promocijske namene organizatorja. V primeru, da je sodelujoči na fotografiji fotografiral druge osebe, se s sodelovanjem v tem natečaju zavezuje, da je predhodno pridobil soglasja fotografiranih oseb oziroma zakonitega zastopnika v kolikor gre za mladoletno osebo, za posredovanje in uporabo fotografije za namen natečaja in promocijske namene organizatorja.

Vsak posameznik lahko v nagradnem natečaju sodeluje večkrat, torej z več Instagram story objavami, vendar lahko prejme le eno nagrado. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju. V finalni izbor se uvrstijo 3 fotografije, ki bodo izmed vseh prejele največ všečkov.

7. Izbor nagrajencev
Izbor nagrajenca bo opravila dvočlanska komisija, sestavljena s strani organizatorja. Izbiralo se bo med tremi fotografijami, ki bodo prejele največ všečkov. Izbiralo se bo izključno med tistimi Instagram feed/post objavami, ki natančno sledijo navodilom nagradnega natečaja, predstavljenim pod točko 6 teh pravil in tistimi Instagram profili, ki omogočajo ponovno objavo Instagram feed/post objave in so javno dostopni.

Finalno ocenjevanje bo potekalo v sredo, 13.04.2022, v prostorih podjetja FIN-TUN d.o.o.. Rezultati bodo javno objavljeni na Coolhouse Instagram profilu tako, da se bodo izbrana fotografija ponovno objavila na Coolhouse Instagram post feedu in v tedenskem "newsletter-u".

Nagrajenec bo obveščen da je izbran tako, da se bo njegova fotografija oz. Instagram post objava ponovno objavila (»re-post«) na profilu @coolhouse_ljubljana, s tem bo nagrajenec prejel tudi obvestilo v zasebna sporočila. Z odgovorom na sporočilo in posredovanjem naprošenih podatkov: ime in priimek, ulica, poštna številka, kraj in telefonska številka, v spodaj danem času, si zagotovi nagrado.

Nagrajenec ima 7 dni časa, da se javi preko zasebnega sporočila in posreduje naprošene podatke. Izbor je zaključen, ko je nagrada podeljena vendar najkasneje do 20. 4. 2022 ob 10:00. Izbor je dokončen, pritožbe niso možne. Odločitev komisije je dokončna in pritožba nanjo ni mogoča. Vsi udeleženci nagradnega natečaja se z udeležbo v nagradnem natečaju izrecno in nepreklicno strinjajo s ponovno objavo Instagram post/story objave na Coolhouse Instagram profilu.

Ob koncu izbora nagrajenca in nagradnega natečaja se izboru pripravi zapisnik o nagrajencu z njegovimi osebnimi podatki in se izpiše v enem izvodu, ter podpiše s strani vseh članov komisije. Shrani se na sedežu organizatorja za dobo enega leta.

8. Prevzem nagrade
Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženec izpolnjuje pogoje, opredeljene s pravili in pogoji sodelovanja v natečaju ter organizatorju v zasebnem sporočilu posredujejo podatke, potrebne za pošiljanje nagrade (ime in priimek, ulica, poštna številka, kraj in telefonska številka). Nagrado bo v celoti nagrajenec prevzel v trgovini Šiška ali Vič.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
- se ugotovi, da je nagrajenec v natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega natečaja,
- se nagrajenec v zasebnem sporočilu na Instagramu v roku 7 dni od objave rezultatov nagradnega natečaja ne javi s podatki, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade.
- V primeru, da se posamezni nagrajenec nagradi odpove, jo ne prevzame, ali do nje ni upravičen oziroma ni izpolnil drugih pogojev nagradnega natečaja, bo organizator to upošteval pri nadaljnjem izboru nagrajenca na način da bo zagotovil da bo podeljena celotna količina predvidenih nagrad.

9. Izključitev odgovornosti
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- (ne)delovanje družbenega omrežja Instagram,
- vse ostale aktivnosti na družbenem omrežju Instagram,
- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem natečaju,

10. Varovanje osebnih podatkov
S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženci soglašajo, da sme organizator brez nadomestila javno objaviti ime Instagram profila udeleženca in njegovo Instagram post/story objavo na družbenem omrežju Instagram z namenom javne objave rezultatov nagradnega natečaja.

Organizator kot upravljalca zbirke osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev nagradnega natečaja, zbirata, vzdržujeta in obdelujeta zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev nagradnega natečaja in nagrajencev, izključno z namenom izvedbe nagradnega natečaja, v skladu s temi pravili.

Organizator in izvajalec uporabljata in obdelujeta izključno osebne podatke, ki jih zagotovi udeleženec. Prav tako je udeleženec odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov ter je dolžan organizatorja in/ali izvajalca pravočasno obvestiti v primeru, da pride do spremembe teh podatkov.

Udeleženec ima pravico kadarkoli zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdelujeta organizator in izvajalec, ter ima z ugovorom pravico zahtevati prenehanje njihove obdelave v primerih, ko organizator in/ali izvajalec obdelujeta podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa, in še posebej, zlasti če organizator uporablja osebne podatke za namene neposrednega trženja.

Vsi osebni podatki bodo varovani z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi, ter se bo z njimi ravnalo zakonito in pošteno, ter v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Udeleženec je obveščen in soglaša, da organizator izvaja določene aktivnosti, povezane z obdelavo osebnih podatkov preko obdelovalca v EU in/ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljalca upravljavca zbirke podatkov). Pri tem bo organizator prenos podatkov izvrševal na zakonit način in izbral obdelovalca podatkov, ki izpolnjuje predpisane varnostne standarde, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite osebnih podatkov.

Udeleženec se zaveda in se izrecno strinja, da sme organizator posamezne naloge v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupati pogodbenemu obdelovalcu podatkov in sicer izvajalcu za namen izbora. Pogodbeni obdelovalec podatkov lahko osebne podatke obdeluje le v okviru pooblastila ali naročila, ki ga prejme od organizatorja, v skladu z veljavno zakonodajo in z opredeljenimi nameni.

Osebni podatki se uporabljajo in hranijo vse do preklica s strani udeležencev, v skladu s temi pravili, razen če zakon ne predpisuje drugače.

Z ostalimi podrobnostmi, povezanimi z ravnanjem in varstvom osebnih podatkov ter uresničevanjem svojih pravic, se lahko udeleženci seznanijo v pravilih zasebnosti in politiki piškotkov, ki sta objavljena na spletni strani blagovne znamke Coolhouse; https://www.coolhouse.si/.

11. Davčne obveznosti
Organizator bo od nagrade, katere bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo v teh primerih izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

Organizator lahko zahteva davčno številko v primeru, da je sodelujoči nagrajenec v nagradnem natečaju. V kolikor potrebnih podatkov prejemnik nagrade ne bo posredoval, organizator nagrade ne bo podelil.

12. Druge določbe
Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradnega natečaja iz razlogov, ki niso na njegovi strani (višja sila ipd.), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradnem natečaju sodelovali do trenutka prekinitve, ali pa da nagradnega natečaja brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča oziroma ga prekine. O tem mora preko medijev obvestiti udeležence. Organizator v navedenih primerih ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

Odločitev organizatorja nagradnega natečaja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim natečajem in pravilih povezanih z njim, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator nagradnega natečaja si pridržuje pravico sprememb teh pravil in pogojev sodelovanja v nagradnem natečaju, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bo udeležence obvestil z objavo na Instagram strani Coolhouse na objavah na profilu.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradnega natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

V Ljubljani, 23.03.2022

Organizator nagradnega natečaja: FIN-TUN d.o.o., Perovo 55, 1290 Grosuplje, matična št.: 3452565000

 

E-news

S prijavo na e-novice boste obveščeni o novostih iz naše ponudbe.

    1. FIN TUN d.o.o. varstvu vaših osebnih podatkov posveča posebno pozornost in skrb. Podrobnejša pravila glede uporabe in obdelave vaših osebnih podatkov si lahko preberete v Pravilniku o zasebnosti.
 
 

Prijava na e-novice

 

S prijavo na e-novice boste obveščeni o novostih iz naše ponudbe.

    1. FIN TUN d.o.o. varstvu vaših osebnih podatkov posveča posebno pozornost in skrb. Podrobnejša pravila glede uporabe in obdelave vaših osebnih podatkov si lahko preberete v Pravilniku o zasebnosti.
 
 

SLEDITE NAM NA

SOCIALNIH OMREŽJIH

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.